Door Knowvium Ontwikkelde Instrumenten en Methoden

Door een veranderende maatschappelijke context (waaronder globalisering, flexibilisering in de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en het langer doorwerken) zijn organisaties en werknemers steeds meer afhankelijk van hun aanpassingsvermogen op de omgeving. Op basis van deze context zijn de volgende instrumenten en bijbehorende diensten ontwikkeld.