Wie zijn wij?

De huidige snelheid van veranderingen in de samenleving, geïnitieerd door o.a. digitalisering, globalisering, hogere levensverwachting en de impact van de energietransitie, maken het noodzakelijk om voldoende duurzaam inzetbaar potentieel en wendbaarheid te ontwikkelen. Dat is nodig om relevant te blijven en geldt zowel voor jou als individu als voor de organisaties om waarde te kunnen blijven toevoegen en/of creëren.

Missie

Knowvium heeft als missie om op basis van wetenschap internationaal praktisch toepasbare producten/diensten te ontwikkelen waarmee de arbeidsmarktrelevantie en lange termijn toegevoegde waardecreatie van mensen en organisaties zijn gediend.

Hoe doen we dat?

Onze best practice (kennis)producten en diensten worden o.a. d.m.v. trainingen en workshops beschikbaar gemaakt voor professionals en organisaties.

De Geschiedenis

Aan de basis van dit denken en doen staan Beatrice van der Heijden en Gerard Scheenstra. Beiden hebben sinds 2001 de handen ineengeslagen. Om op basis van verbonden samenwerking en focus “alle wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen” rondom de thema’s Duurzaam Inzetbaar Potentieel, wendbaarheid (op individueel en organisatie niveau) en waarde creatie te verbinden op basis van de uitvoer van de missie van Knowvium als Applied Science Organisatie.

Om die verbinding tussen wetenschap en praktijk vorm en inhoud te geven is er een Operationeel Team en is de KnowviumApplied Science Board Sustainable Employability Innovation opgericht.

Operationeel Team Product, Kennis en opleiding ontwikkeling.

– Het ontwikkelen en vormgeven van praktisch bruikbare methoden en bijbehorende instrumenten die op basis kennisoverdracht beschikbaar wordt gemaakt voor de klantgroepen.

Het ontwikkelen en geven (in co creatie met key business partners) van trainingen, workshops en seminar programma’s die via de knowvium business school en via de HAN contractonderwijs.

– Het op basis van science consulting uitvoeren en ondersteunen van onderzoek en subsidieprojecten, zowel commercieel als maatschappelijk.

Gerard Scheenstra

Founder Knowvium & Trainer

Marijn Mulders

Key Partner & Trainer

Steven Glasbeek

Trainer

Sabine van der Donk

Trainer

Simon van Esch

Key Partner & Trainer

Andre Preijde

Adviseur & Trainer

Karin Muller

Trainer

Marc van Waasbergen

Team Member

Dieta Mietus

Trainer

Saar Terra

Key Partner & Trainer

Coco Bugter

Junior Trainer

Mart van Oirschot

Junior Trainer

Marjolijn Gischler

Trainer

Marjean Movrin

Trainer

Miranda Schutten

Miranda Schutten

Trainer

Sophie Yotova (Octophina)

Creator & Trainer

Miranda Schutten

Sandra Lin

Creator & Trainer

Applied Science Board Team

De Applied Science Board van Knowvium is een creatieve bubble machine in het domein van ‘human capital’, duurzame inzetbaar potentieel en innovaties op basis van “social impact value creation”. Gekende wetenschappers en ondernemende praktijk professionals verkennen vraagstukken, mogelijkheden en implementeerbare oplossingen op basis van wederkerigheid, vertrouwen in integriteit en intenties van waarde te zijn. De board draagt zorg voor toepassing van wetenschappelijk gedachtegoed voor ontwikkeling van mens en organisatie. De uit de praktijk verkregen data wordt gebruikt voor verder onderzoek naar en validering van methoden, instrumenten, kennis en inzichten. 

Founders

Gerard Scheenstra

Beatrice van der Heijden

Verbonden betrokken professionals

Jol Stoffers
Bart Verheijen
Sarah Detaille

Sabine van der Donk

Sabrina Pit
Andre Preijde
Yolanda Kuis

Roel Schouteten

Rob Grundemann

Nicole Orgelist

Rob Latten

Britt Korsten

Jos Akkermans
Wil Houtzager
Steven Glasbeek

Marijn Mulders