Klachten procedure

Knowvium is een professionele dienstverlener en leert graag van deelnemers. We doen ons best om om je te helpen en om zo helder en transparant mogelijk met je te communiceren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Elke feedback is welkom.

We verzoeken je om je klacht te mailen, naar info@knowvium.com. Vervolgens maken we een afspraak met je. Doel is jouw klacht alle aandacht en ruimte te geven die het verdient. Vervolgens proberen we tot een oplossing te komen.

De uitkomst word je door Knowvium gemaild (binnen 30 dagen na formele melding via mail). Als je ontevreden bent over deze reactie, kun je je wenden tot de klachtencommissie. In dat geval kun je contact opnemen met Peter Hendriks en je klacht mailen naar pwjhendriks@gmail.com Je vindt Peter Hendriks op LinkedIn: Peter Hendriks | LinkedIn. Hij zal de verdere procedure met je afstemmen. Peter Hendriks fungeert in deze als regisseur van jouw klacht en zal er alles aan doen om samen tot overeenstemming te komen.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen per mail worden ingediend. Peter Hendriks zal de ontvangst van jouw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen per mail bevestigen. Hij zal jouw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen de klacht per mail voorleggen aan Knowvium. Knowvium reageert naar Peter Hendriks zo snel mogelijk per mail en uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Peter Hendriks stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. Peter Hendriks streeft naar een oplossing die de waarden en de criteria van beide partijen combineren en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van Peter Hendriks zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde. Knowvium geeft meteen en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, zoals een erkend mediator. De klachtencommissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht. Een klacht wordt binnen 30 werkdagen na ontvangstbevestiging door Peter Hendriks afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Als er een beslissing is gevallen, kun je binnen 20 werkdagen bij Peter Hendriks in beroep gaan tegen deze beslissing. Wel dien je dan te beschikken over nieuwe, aanvullende informatie en deze te presenteren. Alle documenten met betrekking op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

De genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 10 werkdagen over geïnformeerd waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Opgesteld 01-01-2021.