Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox

Binnen de context van de DI Potentieel Coach community is op basis van alle cumulatieve ervaringen de MCA methode ontwikkeld sinds 2001 Het duiden van een persoonlijk Duurzaam Inzetbaar Potentieel Profiel (DIPP) wordt gedaan door een gecertificeerde DI Potentieel coach die is opgeleid om de vastgestelde indicatoren in context te plaatsen en de persoon in kwestie te stimuleren tot een persoonlijk actieplan en modelleren jezelf als persoonlijk business model. Wij noemen dit een MCA-traject (zie plaatje).

1. Meten = het bepalen van je persoonlijk potentieel profiel op basis van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Dit meten wordt gedaan op basis van de Knowvium Software de z.g. Knowvium Science based questionnaire toolbox.

Een standaard DIPP rapport bestaat uit de volgende DI indicatoren:

1. Biografische gegevens
2. Loopbaangeschiedenis
3. Werk fitheid (gezondheid inschatting, en werkvermogen)
4. Persoonlijkheid 5 dimensies
5. Employability op basis van 5 dimensies + alle voorspellende factoren

Note!
De knowvium science based questionnaire toolbox is de software waarin alle vragenlijsten worden ontwikkeld en gemanaged. Het is opgezet als een software portal op basis van zelf registratie voor de coachee in een persoonlijke omgeving die gekoppeld is aan de persoonlijke coach.

Vragenlijsten/Rapporten worden modulair samengesteld conform marktontwikkelingen en/of klantbehoeften. Samenstelling en insteek wordt altijd getoetst door Knowvium operational & science team.

2. Coachen = gesprek met coachee waarbij er tot een passende interpretatie in context van de resultaten gekomen wordt en actiepunten worden benoemd voor de coachee om te gaan uitwerken.

3. Actie = het maken van een actieplan om de coachee in beweging te zetten en 1ste aanzet tot Business Model You. Jezelf modelleren en gaan zien als de ‘BV Ik’ op
basis van 9 bouwblokken. Dit is in huidige actualiteit het beste te duiden als het zelf leren samenstellen van je persoonlijk wendbaarheidspotentieel. Zorgen dat je als
persoon relevant blijft op basis van je persoonlijke waarde proposities om werk te kunnen behouden en/of vinden en creëren.

Het actieplan en het modelleren van je eigen Business Model You wordt door de coachee zelf opgezet aan de hand van een beschrijving van de ambitie en vastgestelde verander en en denkpunten. Daarnaast wordt er een globale planning aan de hand van een concept actieplan opgeschreven (en plaatjes). In overleg en op basis van reflectie met je coach wordt dit actieplan verder uitgewerkt naar een definitieve versie. Dit proces zal in verschillende coach sessie worden gefaciliteerd (coach knippenkaart of totaalpakket)

Wij noemen dat je eigen BV Ik vormgeven en gaan bepalen en ontwikkelen, en om op die manier jezelf te kunnen gaan managen en sturen. Op basis van de verkregen inzichten en tools onder begeleiding van je coach kun je op deze manier doorlopend je eigen DIPP blijven managen en ga je aan het stuur staan van je eigen leven en loopbaan ontwikkeling

 

Om jezelf goed te kunnen blijven managen is het aan te bevelen het vaststellen van je duurzaam inzetbaar potentieel profiel jaarlijks te doen en te bespreken met je DI Potentieel coach

Ervaring leert dat dit in 4 a 5 sessies het goed realiseerbaar is om samen met een coachee een goed MCA traject af te ronden.  In de praktijk hangt de mogelijkheid van het aantal sessie meestal af van het beschikbare budget dat de coachee ter beschikking krijgt en/of zelf maakt.

Wat is BV ik c.q. Business Model You

Het persoonlijke Business Model You beschrijft  in 9 bouwstenen jezelf vanuit de context van je eigen werkelijkheid en als zodanig noemen we dat vanuit je eigen Persoonlijk Duurzaam Inzetbaar Potentieel jezelf zien als de BV IK.

  • Een persoonlijk businessmodel houdt rekening met niet –kwantificeerbare “zachte” kosten (zoals stress) en zachte benefits (zoals voldoening).
  • In het persoonlijke business model ben jijzelf de key resource: je interesses, vaardigheden en capaciteiten, persoonlijkheid kortom je Duurzaam Inzetbaar Potentieel en assets die je bezit of beheerst.