Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox

Menselijk kapitaal is de concurrentiefactor van de 21e eeuw. Tot op heden laat deze zich echter nog niet zo goed meten. Daardoor blijft het effect van investeringen in dit menselijk kapitaal vaak onzichtbaar. Knowvium, de applied science company, combineert daarom op basis van praktijkervaring, wetenschappelijke inzichten, onderzoek en gevalideerde meetinstrumenten ‘harde’ meetwaarden met ‘zachte’ persoonskenmerken om inzicht te creëren in het menselijk kapitaal (‘Knowvium Science Bases Questionnaire Toolbox’).

Deze meetwaarden van het menselijk kapitaal worden ook wel HR metrics genoemd. ‘Harde’ HR metrics zijn meetwaarden die in meeste gevallen vertaald kunnen worden naar een direct financieel gevolg voor de organisatie (zowel positief als negatief). ‘Zachte’ HR metrics zijn meetwaarden betreffende het menselijk kapitaal van de organisatie die zich minder direct laten vertalen naar financiële waarden voor de onderneming. Wel is op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat indien er niet geïnvesteerd wordt in de ‘zachte’ eigenschappen van het menselijk kapitaal (duurzaam inzetbaar potentieel (gezondheid, employability, bevlogenheid) c.q. wendbaarheid), dit ertoe leidt dat het bestaansrecht van de organisatie sterk onder druk zal komen te staan.

De ‘Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox’ geeft een organisatie:

  • Objectief inzicht in het menselijk kapitaal en de potentiële toegevoegde waarde ervan;
  • Concrete business cases voor investeringen in het menselijk kapitaal, het bepalen van strategie en het nemen van beleidsbesluiten.
  • Betere beheersing van HR processen en instrumenten;

 

Knowvium werkt volgens het volgende stappenplan:

Schematische weergave van de methode: