Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox

Sinds 2001 heeft wetenschappelijk onderzoek en het toepassen in de praktijk geleid tot de Knowvium Science based Questionnaire Toolbox.

Via verschillende invalshoeken is op basis van onderzoek vastgesteld welke vermogens/indicatoren van mensen directe invloed hebben op het kwalitatief en kwantitatief functioneren om als persoon je werk en opdrachten duurzaam nu en in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Ben ik voldoende wendbaar (relevant) voor de toekomst gezien alle veranderingen die er plaatsvinden in de wereld en impact hebben op mijn persoonlijke inzetbaarheid.

De toolbox helpt DI  Potentieel coaches, organisatieadviseurs (coaches en consultants) en organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaam inzetbaar potentieel (wendbaarheid) van individuen en groepen.

Knowviumsoftware is het label waarin alle producten en diensten van knowvium verpakt worden in software om op die manier beschikbaar te zijn voor de klanten (coaches, onderzoekers en organisaties).

De toolbox bestaat in de kern uit verschillende wetenschappelijke en praktische meetinstrumenten die flexibel configureerbaar kan worden ingezet waardoor:

 • Inzicht gegeven wordt in Indicatoren en factoren die het duurzaam inzetbaar potentieel voorspellen voor een individu vanuit zijn persoonlijke context.
  • Individuele DI Potentieel Profiel rapporten (standaard en op maat).
 • Inzicht gegeven wordt in indicatoren en factoren die het DI potentieel voorspellen op groepsniveau (menselijk kapitaal) opgebouwd op basis van individuele indicatoren van het menselijk kapitaal in een groep of organisatie in context.
 • Inzicht gegeven wordt op groeps/organisatie niveau in:
  • Veranderingsbereidheid
  • Eigenaarschap
  • Stijl van leidinggeven
  • Ben ik een exponentiele organisatie
  • Zitten er Hot Spots in mijn organisatie
  • En meer…

Het inzicht geeft een individu en/of organisatie de handvatten om deze kennis te vertalen naar strategie, beleid en actieplan. Dit wordt gedaan onder begeleiding van professionals:

 • DI Potentieel Coach
 • Organisatieadviseur/consultant/coach gelieerd met Knowvium in co-creatie met de klant.

 

Meer weten neem contact op