Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en
Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in
de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of
creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en
welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Applied Science Board Sustainable Employability Innovations

 

De Applied Science Board Sustainable Employability Innovations van Knowvium is de innovatieve bubble machine die nieuwe producten, diensten, kennis en inzichten (in het domein van ‘ human capital’ , duurzame inzetbaarheid en innovatie) in co-creatie ontwikkelt en toepasbaar maakt (praktijk gerichte behoeften benadering).

In deze board slaan we op een creatieve manier de brug tussen wetenschap en de praktijk. De board draagt zorg voor ontwikkeling en praktische toepasbaarheid van wetenschappelijk gedachtegoed voor individuele medewerkers en organisaties. De uit de praktijk verkregen data is op haar beurt continue input voor verder onderzoek naar en validering van methoden, instrumenten, kennis en inzichten.

Nieuwe ideeën worden beoordeeld op basis van:

  • De behoefte in de markt aan deze ideeën en kan dit worden vertaald naar een business case;
  • Kunnen de ideeën worden getoetst in de praktijk;
  • Voldoet bestaand en/of benodigd onderzoek aan de wetenschappelijke criteria van betrouwbaarheid en validiteit;
  • Kan de via de projecten verzamelde data worden gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Door wetenschappers en praktijkmensen op deze wijze met elkaar te verbinden wordt er een wederkerige feedbackloop gecreëerd die leidt tot een continue stroom van innovaties op het terrein van de duurzame inzetbaarheid en innovatie.

Deelname aan de board gaat alleen op basis van persoonlijke invitatie en bewezen staat van dienst in de praktijk en/of wetenschap.

Wie zijn de boardleden >>>