Applied Science Board Sustainable Employability Innovations

De Applied Science Board van Knowvium is een creatieve bubble machine in het domein van ‘human capital’, duurzame inzetbaar potentieel en innovaties op basis van “social impact value creation”. Gekende wetenschappers en ondernemende praktijk professionals verkennen vraagstukken, mogelijkheden en implementeerbare oplossingen op basis van wederkerigheid, vertrouwen in integriteit en intenties van waarde te zijn. De board draagt zorg voor toepassing van wetenschappelijk gedachtegoed voor ontwikkeling van mens en organisatie. De uit de praktijk verkregen data wordt gebruikt voor verder onderzoek naar en validering van methoden, instrumenten, kennis en inzichten.

De volgende vragen staan centraal (niet limitatief):

⦁ Hoe kunnen organisaties en mensen relevant blijven in deze snel veranderende wereld?

⦁ Kunnen de ontwikkelde methoden, instrumenten, bijdragen aan inzicht en kennis m.b.t. arbeidsmarkt en bestaansrecht relevatie; is er een rendabel transitiepad?

⦁ Voldoet bestaand en/of benodigd onderzoek aan de wetenschappelijke criteria van betrouwbaarheid en validiteit?

⦁ Kan de via de projecten verzamelde data worden gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek?

Deelname aan de board gaat alleen op basis van persoonlijke invitatie en bewezen staat van dienst in de praktijk en/of wetenschap.