Knowvium

Wie zijn wij
 

Knowvium is social entrepreneur/incubator die wetenschap en praktijk in het domein van HR en human capital praktisch verbindt om op die basis best practice producten en diensten te ontwikkelen.

Aan de basis van dit denken en doen staan Beatrice van der Heijden en Gerard Scheenstra. Beiden hebben sinds 2001 de handen ineengeslagen om basis van een verbonden samenwerking en focus alle wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen rondom het thema Duurzaam Inzetbaarheid en wendbaarheid (op indivudueel en organisatie niveau) te verbinden en middels de uitvoer van de missie van knowvium als applied science bedrijf voor de markt (praktijk) toepasbaar en beschikbaar te gaan maken via de knowvium business school

Om die verbinding tussen wetenschap en praktijk vorm en inhoud te geven is de Knowvium Applied Science Board Sustainable Employability Innovation opgericht. Een professioneel netwerk (op basis van persoonlijke invitatie) van wetenschappers en praktijk professionals met passie en inhoud rondom de genoemde thema’s en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om structuur en kwalitatieve inhoud te willen geven aan
sustainable employability innovations. Lees meer…

Consultants

Operationeel Team

Doel van het team is:

– Het ontwikkelen en vormgeven van praktisch bruikbare methoden en bijbehorende instrumenten die op basis kennisoverdracht via de knowvium businss school beschikbaar wordt gemaakt voor de klantgroepen.

– Het ontwikkelen en geven (in co creatie met key business partners) van trainingen, workshops en seminar programma’s die via de knowvium business school worden aangeboden

– Het op basis van consulting uitvoeren en ondersteunen van onderzoek en
subsidieprojecten, zowel commercieel als maatschappelijk

Gerard Scheenstra

Founder Knowvium

Maarten de Winter

Team Member

Steven Glasbeek

Team Member

Andre Preijde

Team Member

Marit Vos

Team Member

Sabine van der Donk

Team Member

Caroline Dutry van Haeften

Team Member

Lilian van Hezewijk

Ambassadeur

Consultants

Applied Science Board Team

De verbinding tussen wetenschap en praktijk wordt tot stand gebracht door de Applied Science Board Sustainable Employability Innovations. Door wetenschappers en praktijkmensen op deze wijze met elkaar te verbinden wordt er een wederkerige feedbackloop gecreëerd die leidt tot een continue stroom van innovaties op het terrein van menselijk kapitaal, duurzame inzetbaarheid en innovatie.

Founders
Gerard Scheenstra
Beatrice van der Heijden
Permanente leden
Jol Stoffers
Bart Verheijen
Erik Poutsma
Sarah Detaille
Sabine van der Donk

Maarten de Winter

Sabrina Pit
Guido Welter
Andre Preijde
Yolanda Kuis
Steven Glasbeek
Rob Grundemann
Verena Fisher
Gundula Asshof
Erwin Metselaar
Rik Walet
Jos Akkermans
Jan Peter van der Toren
Brian Veerkamp
Wil Houtzager

Svenja van Vondelen