Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox

Sinds 2001 heeft wetenschappelijk onderzoek en het toepassen in de praktijk geleid tot de Knowvium Questionnaire Toolbox.

Via verschillende invalshoeken is op basis van onderzoek vastgesteld welke  “indicatoren”  van mensen directe invloed hebben op het kwalitatief en kwantitatief functioneren om als persoon je werk en opdrachten duurzaam nu en in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Ben ik voldoende wendbaar (relevant) voor de toekomst gezien alle veranderingen die er plaatsvinden in de wereld en impact hebben op mijn persoonlijke inzetbaarheid.

Wij noemen dit het meten (de Indicatoren) van het persoonlijk Duurzaam Inzetbaar Potentieel. Wat is Duurzaam Inzetbaar Potentieel (D.I.P.)

 

Het potentieel van een persoon, om nu en in de toekomst werk te behouden en nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit de persoonlijke context met behoud van gezondheid en welzijn

 

De Questionnaire ToolBox

De Knowvium Science Based Questionnaire toolbox is de softwareomgeving waarin alle vragenlijsten worden gemodelleerd en samengebracht. Alle ontwikkelde kennis,  en inzichten kunde m.b.t. meten wordt verpakt in vragenlijst constructen die volledig flexibel configureerbaar kunnen worden ingezet en toegepast.

 

Het gebruik van de Toolbox wordt op verschillende manieren in de praktijk toegepast:

  • Na de opleiding tot DI Potentieel coach kan de coach zelfstandig de software gebruiken.
  • Het meten van Human Capital Metrics binnen teams en organisaties in samenwerking met klanten en consultants samemn met de smartvaluegroup.eu
  • Inzet ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, van PHD’s tot bachelor thema’s.
  • Kan embedded onderdeel zijn van z.g. loopbaanportalen en/of varianten.