Werkdrukbalanscoach

Deze cursus is bedoeld voor (ervaren) coaches, met HBO werk- en denkniveau, die zich willen specialiseren tot werkdrukbalanscoach. Na de cursus kan de coach de coachee/cliënt diepgaand houvast bieden met overzicht over, inzicht in en invloed op het werkdrukgedrag van de client. De coach kan clienten zowel vanuit wetenschappelijk gevalideerde reflectie als vanuit de concrete actuele situatie bij hun ontwikkelvraag brengen. De client krijgt regie over de eigen werkdrukbalans (terug). Werkdrukbalans is zichtbare, bespreekbare en zinvolle piekdruk.

 

 

Cliënten hebben allen op hun eigen manier met werkdruk te maken. Als zij dat niet hanteerbaar maken, wordt het ongezond en gaat waarde verloren. Arboprofessionals, coaches en adviseurs begrijpen soms niet waardoor mensen werkdruk ervaren. Is het een vraagstuk van beleving, situatie of context? Je wordt bekwaam om de actuele situatie samen met je client te diagnosticeren. Dat brengt je in een positie om samen met de client te reflecteren op tal van vragen. Je begeleid de client bij die vragen. Dat maakt het mogelijk om de client snel eigen verantwoordelijkheid te laten dragen om het werkdrukgedrag effectiever te maken. Je begeleidt de client hierbij en reflecteert tijdens de leergang op je professionele handelen.

 

 

Praktisch doelstelling van deze leergang is hoe je als werkdrukbalanscoach jouw cliënten kunt ondersteunen om overzicht, inzicht en invloed op hun werkdruksituatie te krijgen en houden. Je zorgt zelf voor een client waarmee je het geleerde toepast. Je leert twee instrumenten hanteren. Een wetenschappelijk gevalideerd persoonlijk werkdrukrapport en een werkdrukbalanstool om het concrete actuele takenpakket in balans te brengen met beschikbare tijd. De methode werkdrukbalans is toepasbaar in beroepen of functies met eigen agendaverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld niet de vrachtwagenchauffeur, wel de kenniswerker). Ook leer je de businesscase voor werkdrukbalans opstellen. Daarmee kun je onderbouwde aanbevelingen doen.

De cursus bestaat uit 6 avondbijeenkomsten, zelfstudie van de literatuur en toepassing van het geleerde bij een client.

Kosten 1750 euro

Inschrijven

14 + 1 =