Gratis Ontwikkeladviestraject

Hoe blijf ik wendbaar, duurzaam inzetbaar en waar maak ik de meeste kans op de arbeidsmarkt met mijn (verborgen) talenten? Met een kosteloos ontwikkeladviestraject met ervaren coaches kom je achter je eigen kompas en kies je voor het varen van een eigen koers

Wat is het?
Het gaat om een door de overheid gesubsidieerd coachtraject waarmee we kosteloos ontwikkeladviestrajecten aanbieden. Dit met als doel om inzichtelijk te maken wat je ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn. Door pro-actief in te spelen op veranderingen (en de kansen die daaruit voortkomen) kun je ervoor zorgen dat je op de korte én lange termijn, met behoud van gezondheid en welzijn, relevant blijft voor de arbeidsmarkt. Dit wordt het ontwikkelen van je duurzaam inzetbaar potentieel genoemd.

Wil je meer zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, hulp bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, tips bij het zoeken en solliciteren naar werk, of een ontwikkeladvies die jouw meer inzichten geeft in je (verborgen) talenten? Dan is dit traject wellicht een kans voor jou.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 18 jaar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Het kan zijn dat je door de crisis je baan bent verloren, je werk anders uit moet voeren, of in de toekomst uitdagingen verwacht. Het is voor iedereen zinvol om stil te staan bij ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden en talentontwikkeling.

Hoe werkt het?
Voor het eerste gesprek vul je 2 vragenlijsten in: een gevalideerde meting over je duurzame inzetbaarheid en een arbeidsmarktscan. Vervolgens bespreek je dit samen met je professionele coach en stel je een passend actieplan op waar jij mee vooruit kunt! Dit is het meten-coachen-actie traject waar alle bij Knowvium betrokken coaches mee werken.

Je voert 3 gesprekken (grotendeels of geheel digitaal) met een professionele loopbaancoach waarin je samen op zoek gaat naar je wat je kwaliteiten en talenten zijn, wat je motiveert en wat bij je past. Zo kom je tot een compleet beeld van wat je terug wilt zien in je huidige of toekomstige baan. Deze wensen verwerk je in een concreet actieplan. De precieze invulling van het traject hangt af van jouw situatie en van de eisen die de overheid stelt aan de inhoud van het traject.

Unieke voordelen

  • Een kosteloos hoogwaardig loopbaantraject ter waarde van €700. De Rijksoverheid subsidieert dit.
  • Aandacht voor jouw persoonlijke situatie en wensen
  • Inzicht in: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, hoe kom ik daar? Denk aan inzicht in je op basis van je persoonlijkheid, kwaliteiten, loopbaancompetenties, werkgeluk, je unieke toegevoegde waarde en arbeidsmarktkansen
  • Je leert omgaan met factoren waar je zelf invloed op hebt, en hoe je in kunt spelen op factoren van buitenaf
  • Ondersteund door een professionele wetenschappelijk onderbouwde loopbaanscan en arbeidsmarktscan, die digitaal worden aangeboden
  • Wij ontzorgen je en regelen de administratieve zaken
  • Je leert je eigen loopbaan te modelleren waardoor je sneller in kan spelen op veranderende arbeidsmarkt

De uitvoerende coaches
Als je je hebt aangemeld zal er binnen 48 uur contact met je worden opgenomen door 1 van de betrokken professionele coaches om jouw coachtraject in te gaan plannen.

Er worden geen gegevens met je werkgever uitgewisseld. Alle gegevens worden conform privacywetgeving behandeld. De met applied science organisatie Knowvium verbonden/geassocieerde gecertificeerde coaches handelen conform de coach gedragscode m.b.t. behandeling van gegevens en informatie versus de geldende privacy wetgeving, die in overeenstemming zijn met die van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Inschrijven

8 + 9 =