Techniek motiverende gespreksvoering

“Weet je wat jij een zou moeten doen, je zou eens ….. advies….” schijnt niet te werken om een gedragsverandering bij een cliënt te realiseren. Wat dan wel? Met Motiverende Gespreksvoering is het mogelijk de intrinsieke motivatie van de cliënt aan te wakkeren. Met een actieplan van de cliënt zelf kan de verandering worden ingezet. De voorwaarde is een open en houding van de coach, die oordeel loos en nieuwsgierig is. De begeleiding van de coach bestaat uit het toepassen van enkele gesprekstechnieken. Zo kunnen een aantal processen worden doorlopen om een gedragsverandering werkelijkheid te laten worden.

Motiverende gesprekken kunnen worden toegepast in verschillende werksituaties, waaronder het coachen van mensen. Daar waar mensen ondersteuning kunnen gebruiken om uit hun gebruikelijke routines te stappen om nieuw gedrag, nieuwe gewoontes aan te leren. Dit nieuwe gedrag kan te maken hebben met gezonder gedrag, stressreductie en het vergroten van fysiek en/of psychisch welzijn.

De training

In een dagdeel van 4 uur en twee bijeenkomsten van 2,5 uur kan de basis van Motiverende Gesprekvoering (MGV) worden aangeleerd. In de training komen de theorie en de praktijk uitgebreid aan bod. De praktijk van de deelnemers kan de basis vormen van oefening. In de bijeenkomsten zal ruim tijd worden besteed aan het oefenen met de verschillende vaardigheden. Buiten de sessies om gaat het oefenen verder. In een paar gesprekken met een cliënt kunnen de vaardigheden worden getraind en eventuele vragen weer meegenomen naar de volgende sessie. Door het uitschrijven van een deel van de gesprekken, het erbij benoemen welke interventies gebruikt zijn en eventueel verbetersuggesties aangeven, wordt het inzicht in de MGV en het eigen kunnen verder vergroot.

De hoofdtrainer

Sabine van der Donk is een coach, docent en trainer. Ze heeft Arbeids- en organisatie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Binnen haar werk spelen persoonlijke en professionele ontwikkeling en motivatie van mensen een centrale rol. Als zelfstandige richt zij haar aandacht op Duurzame Inzetbaarheid, Stress en burn-out begeleiding en Massage. Als docent begeleidt zij studenten van Toegepaste Psychologie in onder andere het leren Presenteren,
Coachingsvaardigheden en Motiverende Gespreksvoering en tenslotte bij het Afstuderen.

Co trainers zijn:

Gerard Scheenstra

De kosten per deelnemer zijn 695 euro (ex BTW)
Per groep vanaf 2 deelnemers wordt een MVG traject gepland. Maximaal aantal deelnemers per
traject 8.

Voor incompany trajecten maken we maatwerk afspraken over tijdstippen en doorlooptijd.

Inschrijven

3 + 6 =