Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (potentieel) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Yolanda Kuijs

Yolanda Kuis werkt als arbeids- en organisatiedeskundige bij MijnKennis. Ze vervult voor klanten en partners diverse rollen, altijd op het snijvlak van mens – arbeid en organisatie. Haar werk bestaat onder andere uit projectmanagement, onderzoek, kennisoverdracht, training en coaching op het gebied van duurzame inzetbaarheid en  (psychosociale) arbeidsrisico’s. Daarnaast is zij voorzitter van de beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen. Als lid van The Applied Science Board of Sustainable Employability Innovations bij Knowvium draagt zij bij aan het verbinden van wetenschappelijke kennis over duurzame inzetbaarheid met de (vaak weerbarstige) praktijk.