Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)
Geschiedenis
Knowvium is social entrepreneur/incubator die wetenschap en praktijk in het domein van HR en human capital praktisch verbindt om op die basis best practice producten en diensten te ontwikkelen.

Aan de basis van dit denken en doen staan Beatrice van der Heijden en Gerard ScheenstraBeiden hebben sinds 2001 de handen ineen geslagen om exclusief samen te werken om het gedachtegoed uit het onderzoek van Beatrice van der Heijden en het gedachtegoed uit onderzoeken (zoals dat van Jos Akkermans) samen met de Applied Science Board voor de praktijk toepasbaar te maken.

 

Ons doel is het ontwikkelen van praktisch bruikbare methoden en bijbehorende instrumenten, die na kennisoverdracht (training, workshops en toegepast onderzoek) via de Knowvium Business School gebruikt en ingezet kunnen worden door coaches, adviseurs, organisaties en instanties. De ontwikkelde methoden zijn gericht op gebruik voor mensen als individu (zzp’er, werknemer) en organisaties binnen en buiten Nederland.

Doelstelling
Applied Science Board
 

De verbinding tussen wetenschap en praktijk wordt tot stand gebracht door de Applied Science Board Sustainable Employability Innovations. Door wetenschappers en praktijkmensen op deze wijze met elkaar te verbinden wordt er een wederkerige feedbackloop gecreëerd die leidt tot een continue stroom van innovaties op het terrein van menselijk kapitaal, duurzame inzetbaarheid en innovatie.

Lees meer…

Operationeel team
Gerard Scheenstra
Lillian van Hezewijk

Sabine van der Donk

Maarten de Winter

Steven Glasbeek
Rik Walet

Andre Preijde