Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en
Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in
de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of
creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en
welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Toegepast onderzoek

 

Knowvium toegepast onderzoek maakt het mogelijk voor klanten om op een praktijkgerichte en direct toepasbare manier de juiste mix te bieden van praktijk onderzoek ondersteund door wetenschappelijke waarden en normen qua validering en betrouwbaarheid.

  • De onderzoeksgegevens in onze databank zijn beschikbaar voor benchmarks en analyses;
  • Wij voeren applied science onderzoek uit voor bedrijven en instanties;
  • Wij begeleiden studenten en promovendi in het kader van werkervaring en afstuderen.

Afgeronde onderzoeken: 

Karlijn Edink

Steven Glasbeek