Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Speakers corner

 

De mensen die direct of indirect bij knowvium betrokken zijn hebben allemaal een persoonlijke passie en betrokkenheid, visie en ervaring m.b.t. de  onderwerpen  duurzame inzetbaar potentieel, wendbaar werken zowel in de praktijk als in de wetenschappelijk en willen die kennis graag delen.

Als u op zoek bent naar een gepassioneerde spreker over bovengenoemde onderwerpen dan horen wij graag van u.

De processtappen zijn:

  • We stemmen af over de vraag, wensen en behoefte die u heeft;
  • We komen met een voorstel betreffende het programma gekoppeld aan spreker(s);
  • Indien overeenstemming over het programma en bijbehorende budget wordt e.e.a. formeel bevestigd in een opdrachtbevestiging.