Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Sabine van der Donk

 

Sabine van der Donk is een coach, docent en trainer. Ze heeft Arbeids- en organisatie psychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Binnen haar werk spelen persoonlijke en
professionele ontwikkeling en motivatie van mensen een centrale rol. Als zelfstandige richt zij haar
aandacht op Duurzame Inzetbaarheid, Stress en burn-out begeleiding en Massage. Als docent
begeleidt zij studenten van Toegepaste Psychologie in onder andere het leren Presenteren,
Coachingsvaardigheden en Motiverende Gespreksvoering en tenslotte bij het Afstuderen.
Al betrokken bij knowvium vanaf begin 2004 deelt Sabine haar persoonlijke ervaringen vanuit de
praktijk en geeft op die basis mede vorm aan de inhoud van de diensten en producten m.n. op
individeel niveau.