Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Partners

We werken graag samen met complementaire bedrijven, dat is het essentiële onderdeel van ons business model. We kiezen daarbij voor partijen die onze manier van werken en visie onderschrijven en complementair zijn aan onze dienstverlening.

Onze partnership behelst onder meer:

  • Klanten ontwikkelen in co-creatie.
  • Producten ontwikkelen in co-creatie
  • Kennisoverdracht via de Business School
  • Mogelijkheid tot benchmarking.
  • Gebruik maken van elkaars Producten, diensten en klantkanalen.

Geïnteresseerd om partner te worden, neem contact op.