Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en
Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in
de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of
creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en
welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Opleiding tot coach

 

Duurzaam Inzetbaar Potentieel Coach

Life Style Coach

Techniek motiverende gesprekvoering

Coachings vaardigheden verdiepen