Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (Intellectueel, Sociaal en
Emotioneel Kapitaal) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in
de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of
creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en
welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Door Knowvium ontwikkelde instrumenten en methoden

 

Door een veranderende maatschappelijke context (waaronder globalisering, flexibilisering in de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en het langer doorwerken) zijn organisaties en werknemers steeds meer afhankelijk van hun aanpassingsvermogen op de omgeving.
Op basis van deze context zijn de volgende instrumenten en bijbehorende diensten ontwikkeld.

i

Knowvium Science based Questionnaire Toolbox

.

p

Meten Coachen Actie Methode (MCA Methode)

Knovwium HR Metrics Methode

Onze insteek is om samen met onze gelieerde professionals en u in co creatie te werken aan de vraagstukken en het vormgeven van de oplossing. Wij noemen dit consultive learning met als doel onszelf (uiteindelijk) overbodig te maken zodat u zelfstandig verder kunt. Wij maken indien nuttig gebruik van de tools en methoden die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld en zoals ook genoemd op deze pagina. De gelieerde professional en jong talent die wordt ingezet zijn mensen die passen bij de organisatie en de vragen die er beantwoord moeten worden. Professionals uit de applied science board en door ons “gekeurde” professionals.

Meer weten boek een afspraak