Erwin Metselaar

Erwin studeerde van 1988 tot 1992 Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als specialisatie Verandermanagement. Aansluitend op zijn studie promoveerde Erwin eveneens op het gebied van Verandermanagement, waarvan zijn proefschrift ‘ Assessing the willingness to change’  uit 1997 getuigt. De praktijkversie van zijn proefschrift ‘Van weerstand  naar veranderbereidheid’ geldt nog altijd als een klassieker in de verandermanagementliteratuur.

Nog tijdens zijn promotie-onderzoek richtte Erwin samen met een compagnon het bureau Academic Consultancy Services (ACS) op. ACS biedt organisatie advies en passend instrumentarium voor Human Resource Management aan HR-professionals. Via ACS adviseerde en begeleidde Erwin de afgelopen 16 jaar een groot aantal klanten in profit en non-profit op het gebied van Werving & Selectie, Personeelsonderzoek, Organisatieonderzoek en Organisatieverandering.

In 2011 publiceerde Erwin de volledig herziene editie van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ en bracht hij zijn activiteiten op het gebied van verandermanagement onder in een aparte onderneming: Change Manager BV. Vanuit deze onderneming traint, adviseert en begeleidt Erwin organisaties in profit en non-profit die voor uitdagende veranderingen staan. Binnen diverse MD-programma’s en opleidingen verzorgt Erwin gastcolleges en workshops. Hierbij fungeert zijn boek meestal als startpunt voor een (maatwerk)programma. Meer dan 10 jaar ervaring met individuele coaching vult zijn profiel als verandermanager verder aan.

Sinds 2014 is Erwin eveneens als lector en kerndocent aan het NCOI verbonden voor de Master Culture and Change.