Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (potentieel) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)

Erik Poutsma

Biographical Note
Erik Poutsma MA. PhD Sc
Associate Professor
Comparative Research of Employment Relations
Nijmegen School of Management
Radboud University Nijmegen
e.poutsma@fm.ru.nl
https://www.ru.nl/fm/vm/zoeken/@676818/poutsma_e/

Erik Poutsma (1951) is Associate Professor bij de afdeling bedrijfskunde van de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit. Hij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte jarenlang voor het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf en promoveerde aan de Radboud Universiteit. Zijn proefschrift gaat over de relatie tussen HRM en innovatie in kleinschalige inovatieve bedrijven. Hij is visiting professor aan de University of Greenwich (UK) en fellow aan de School of Management and Labor Relations, Rutgers University, NJ (USA). Zijn onderzoek richt zich op de betrokkenheid en participatie van medewerkers. Zijn motto is: “Wie kan delen, kan vermenigvuldigen”. Dat leidt tot thema’s als high performance works sytems, ondernemerschap en innovation, participatie en werknemersaandeelhouderschap. Op deze thema’s verricht hij ook internationaal vergelijkend onderzoek omdat sociaal-culturele verhoudingen grote invloed uitoefenen op de effectieve inrichting van organsiaties.