Duurzaam inzetbaar potentieel: ‘De vermogens (potentieel) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context (De BV Ik) met behoud van gezondheid en welzijn.’ (Knowvium, 2014)
Neem contact met ons op

Opleiding tot coach

 

Via de Knowvium Business School leiden wij professionals op tot:

Coaches die via ons zijn opgeleid maken gebruik van de MCA Methode.

MCA methode

Op basis van ervaring sinds 2001 heeft Knowvium in samenspraak met wetenschappers en praktijk professionals de MCA methode ontwikkeld. De MCA methode zet mensen in beweging om ondernemer te worden van hun eigen leven en loopbaan door middel van actiegericht coachen.

Opgeleide coaches worden gecertificeerd om de MCA methode praktisch toe te passen voor eigen klanten.

De MCA methode bestaat uit 3 kernstappen:

  1. Meten

Via de Knowvium Questionaire Toolbox worden online de vragenlijsten beschikbaar gesteld voor het bepalen van het persoonlijk duurzaam inzetbaar potentieel profiel.

  1. Coachen

De gecertificeerde coaches bespreken de resultaten (op basis van persoonlijk rapport) met de coachee en in het 1ste gesprek worden de actiepunten en aandachtspunten benoemd voor de volgende sessies.

  1. Actie

 

  • De coachee gaat aan de slag met het uitwerken van zijn eigen actiepunten om deze samen met zijn coach in het 2de gesprek te bespreken, daarna wordt bepaald welke additionele coach ondersteuning gewenst is.
  • De DI Coach bespreekt samen met de coachee het persoonlijk DI actieplan van de coachee  en vertaald dit naar een persoonlijk Business Model You, het model dat de coachee helpt om ondernemer te worden van zijn eigen leven en loopbaan.
  • De Life Style coach bespreekt samen met de coachee het persoonlijk health profiel en vertaald dit naar een persoonlijk Fit4Future Health Plan.